Priemyselná výroba vstupuje do prelomovej etapy
Po ére pary, elektriny a počítačov prichádza ďalší technologický skok v podobe Industry 4.0
Čítajte viac
Moderné riadenie výroby si vyžaduje moderné nástroje
MES bude viac prepojený, otvorený a inteligentný so sémantickými webovými technológiami, distribuovanými databázami, spracovaním prirodzeného jazyka, strojovým vzdelávaním, strojovým uvažovaním a autonómnymi agentmi.
Naše služby
Naša schopnosť zbierať a analyzovať údaje sa vyvíja exponenciálne
Všetky tieto údaje sú stále sa rozširujúca hora zlata čakajúca na ťažbu. Transformáciou týchto dát do nových znalostí a vedomostí môžeme lepšie predpovedať budúcnosť.
Kontaktujte násÚVOD

Dodávame komplexné riešenia, ktoré využívajú senzory, IoT brány, bezdrôtové siete, cloudové služby, mobilné aplikácie a technológie na analýzu dát v reálnom čase. Našim cieľom je klientom poskytnúť kvalitné riešenia postavené na základoch stabilnej a výkonnej IoT platformy pre prevádzku požadovaných služieb a ich napojenie na existujúce systémy. Pri návrhu a vývoji sa snažíme byť maximálne flexibilní preto sme schopní zabezpečiť riešenia začínajúce na úrovni inštalácie HW koncových zariadení od senzorov a IoT brán, cez vytvorenie aplikácií a integračných rozhraní až po zabezpečenie cloudových služieb. Zozbierané dáta dokážeme v reálnom čase analyzovať, výsledky presúvať do IT infraštruktúry a zároveň ich graficky prezentovať. Zakladáme si na našich schopnostiach a dlhoročných skúsenostiach pomôcť zákazníkom využiť informácie a znalosti získané z dát. Dokážeme pomôcť nájsť opakujúce sa vzory, identifikovať trendy, dokážeme predikovať budúce správanie a zabezpečiť tak optimálne fungovanie systémov.Priemysel 4.0

PRIEMYSEL 4.0

Priemysel a výroba 4. generácie sa zameriava primárne na prepojenia medzi výrobnými a obchodnými procesmi, koncovými používateľmi, dodávateľskými reťazcami, spoločnosťou a životným prostredím. Nové technológie a procesy zvyšujú účinnosť a flexibilitu výroby a sústreďujú sa na zákazníkov. Industry 4.0 je aktuálny trend automatizácie a výmeny dát vo výrobných technológiách.

Sieťové odvetvia

SIEŤOVÉ ODVETVIA

Nosným pilierom konceptu inteligentnej energetiky je využitie moderných technológií v energetike s využitím výhod inteligentných meracích systémov, digitálneho riadenia a najnovších informačných systémov tak, aby bolo možné pripraviť elektrizačnú sústavu na zmeny týkajúce sa novodobých trendov a výziev a zároveň riešiť problémy spojené s klimatickými zmenami na našej planéte.

Samospráva

SAMOSPRÁVA

Smart City by malo byť prirodzeným vývojovým stupňom. Množstvo technológií a mesto spolu v jednej lokalite a v jednom čase ešte neznamená „smart city“. Nezačínajte s technológiou, pretože môžete skončiť s vecami nepotrebnými pre ľudí, ktorí v mestách žijú. Technologické riešenia majú tomu len dopomôcť. Technológie bez premysleného nasadenia neprinesú očakávaný efekt.

Zdravotníctvo

ZDRAVOTNÍCTVO

Zdravie občana je najlepšou investíciou pre silnú ekonomiku a spokojnú spoločnosť. Informačné a komunikačné technológie umožňujú poskytnúť správne informácie v správny čas, na správnom mieste a vo všetkých etapách a procesoch starostlivosti o zdravie občanov, čo výrazne prispeje k zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti a tým aj k zvyšovaniu kvality života.

Ekológia

EKOLÓGIA

So zvyšujúcim sa "ekologickým" povedomím sa zvyšuje aj záujem o ekologické technológie a prístup k životnému prostrediu. Ľudia chcú ekologicky rozmýšľať a žiť. Problémy spojené s kvalitou životného prostredia sú prítomné všade. Vo všetkých oblastiach môžu byť aplikované moderné technológie prínosom pri definovaní mnohých "ekologických" problémov ako aj ich moderných "ekologických" riešení.

Výskum a inovácie

VÝSKUM A INOVÁCIE

Výskum je hnacou silou inovácií založených na technológiách a predstavuje kľúčový faktor úspechu každej spoločnosti. Pomocou prakticky overených postupov, metód a nástrojov sme schopní rýchlo identifikovať potenciál inovatívnych zámerov a s jasným cieľom podporovať výskum a vývoj a priniesť inovácie do slovenského priemyslu a zabezpečiť tak trvalú udržateľnosť projektov.

Prihláste sa na odber noviniek
softigo s.r.o.
Stoličková 4
974 01 Banská Bystrica
Slovakia (EU)

+421 907 881 771
info@softigo.sk